Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens

 1. Sjoukje Fotografie + Styling hecht veel waarde aan vertrouwen en privacy. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Sjoukje Fotografie + Styling respecteert de privacy-wensen in relatie tot haar werk.
 2. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd. Tenzij op wettelijke basis om verstrekking wordt gevraagd.
 3. Inzetten van een vervangende fotograaf (alleen in bijzonder gevallen) wordt met u afgestemd, inclusief de toestemming om met hem/haar uw gegevens te delen.
 4. Sjoukje Fotografie + Styling neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging m.b.t. uw persoonsgegevens tegen te gaan.
 5. Sjoukje Fotografie + Styling verwerkt volgende persoonsgegevens
 • Naam, Adres en Woonplaats, zowel van u als ook van betrokkenen waarvan dit voor het werk relevant is.
 • Telefoonnummer(s), E-mailadres(sen) of andere contactgegevens
 • Locatiegegevens en andere opdrachtafspraken
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres (websitegebruik, Hierbij kunnen we geen leeftijdscontrole uitvoeren.)
 1. Gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) verwerken we enkel met toestemming van de ouders/voogd.

Promotie van Sjoukje Fotografie + Styling en uw foto’s

 1. Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt met het gebruik van de doorSjoukje Fotografie + Styling gemaakte foto’s door Sjoukje Fotografie + Styling bij haar portfolio. Foto’s worden in principe zonder naam of ander identificatiemerk geplaatst.
 2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 3. Mocht er onverhoopt een beelddrager door Sjoukje Fotografie + Styling zijn gepubliceerd waar geen toestemming voor was gegeven dan kunt u ons het beste direct hierop aanspreken. Wij zullen dan direct stappen ondernemen.

Cookies

 1. Sjoukje Fotografie + Styling gebruikt alleen technische en functionele cookies. (Een cookie is een klein tekstbestand die op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst nadat u onze website voor het eerst heeft bezocht.)
 2. Afmelden van cookies kunt u doen door in uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kan je ook de eerder geplaatste cookies via uw internetbrowser verwijderen.

Bewaartermijnen

 1. Sjoukje Fotografie + Styling bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 2. We hanteren de volgende bewaartermijnen conform de eisen van de overheid:
 • Personalia, NAW, betaalgegevens voor een periode van 7 jaar.
 • Schriftelijke communicatie voor een periode van maximaal 5 jaar.
 • Foto’s: maximaal 3 maand in HD (opleverkwaliteit).

Derden, die bij levering van producten betrokken zijn

 1. Sjoukje Fotografie + Styling maakt gebruik van verschillende digitale diensten, die allemaal aantoonbaar de privacywetgeving volgen. Deze diensten zijn onder anderen:
 • WeTransfer
 • Oypo
 • Betaaldiensten
 • Communicatie-apps, social media
 1. Waar nodig sluit Sjoukje Fotografie + Styling Verwerkersovereenkomsten af.
 2. Boekhouding geschied conform wettelijke bepalingen.
 3. Website en social media worden qua contect doorSjoukje Fotografie + Styling zelf onderhouden, technisch onderhoud geschied door de websitebouwer.

Vragen

 1. Heeft u vragen m.b.t. de privacy van uw gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. 2. Wordt een vraag een klacht in kader van de privacywetgeving, zullen we die afhandelen zo als wettelijk verplicht.